Energifakta – Norsk

Energifakta

Energifakta

Energifakta gir deg et liten innblikk i Byggteknisk forskrift (Forskrift om tekniske krav til byggverk – TEK10)

TEK10 stiller blant annet krav til: barnesikring, personsikkerhetsglass, rømningsvei, CE-merking men også energieffektivitet.

I § 14-3. Energitiltak står der

(1) Bygning skal ha følgende energikvaliteter:

a) Transmisjonsvarmetap:

U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme ≤ 1,2 W/m2/ K

I § 14-5. Minstekrav står der

(1) Følgende minstekrav skal oppfylles:

Minstekrav

U-verdi vindu og dør, inkludert karm/ramme ≤ 1,6 W/m2/ K

Omskrevet betyr det at den gjennomsnittlige u-verdi på alle vinduer og dører skal være 1,2 W/m2/K eller mindre. (U-verdi = varme tap).  Og samtidig må ingen enkelte vinduer eller dører isolere dårligere enn 1,6 W/m2/K.

Her et eksempel på det

Der er flere muligheter for å optimere U-verdien på, for eksempel:

  • Øke fra 2 lags glass til 3 lag glass
  • Velge flere vinduer med fast karm
  • Velge større vinduer
  • Lever noen vinduer med 3 lag glass (f.eks. de fast karmer hvor U-verdien er lavest og arealet ofte utgjør en større andel av gjennomsnittet)

På alle tilbud og ordrer fra Hvidbjerg Vinduet er den gjennomsnittlige U-verdi opplyst men også U-verdien på hver enkelt element.

Husk og opplys om TEK 10 krav til energieffektiviteten skal oppfylles, så hjelper vi med å finne den beste løsning for å oppfylle energi kravene.

På denne side er vist krav til boliger, men vi gjør oppmerksom på at der kan gjelle andre krav, for eksempel bygninger under 30 m2 oppvarmet BRA, bygning av laftede yttervegger, bevaring av kulturminner og antikvariske verdier og bygning som ut fra forutsatt bruk skal holde lav innetemperatur.

Du kan lese hele loven på www.lovdata.no

SE HVORDAN VI HJELP ANDRE

Inspirasjon til nye dører og vinduer

The style of the House: New windows and doors are a long-term decision. Therefore, it is important that the choice accommodates the architecture of the house. Elements made of low-maintenance aluminium clad wood or aluminium clad wood with composite or uPVC materials are available both with double and triple glazing. Modern style A simple and minimalistic expression with slim frames…
Doors and Windows: Windows and doors are available in a lot of different designs and shapes. Below please find some of the variations offered by Hvidbjerg Vinduet WINDOW PRODUCT RANGE Fixed light Topguided Top swing reversible Sidehung Farm House/Scandinavian design Tilt and turn DOOR PRODUCT RANGE Entrance door Flush door Stable door Terrace door Tilt- and slide door Low threshold…

Cases

SEE MORE
Cases: Below please find projects with our products Alux, Zelalux, Everluxx Classic and Everluxx Plus.